petak, 4. siječnja 2013.

Centar za hagioterapiju Našice


Srdačan pozdrav!
U Našicama je konačno otvoren Centar za hagioterapiju. Silno se radujemo i nadamo mnogim dobrim stvarima.
Svrha je Centra voditi korisnike (pacijente) k duhovnom zdravlju. Pomoć se pruža putem hagioterapije - izvorne hrvatske metode - koju je razvio dr. Tomislav Ivančić, profesor na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu i član Međunarodne teološke komisije u Rimu, ujedno i predstojnik CDP-a.

U Našicama hagioterapiju provode Đurđica Visković, koja je ujedno i voditeljica Centra, te Natalija Barišić.Postoji genetsko, bazično, cjeloživotno, organsko duhovno područje duhovnog zdravlja, koje se može promatrati s pozicije hagioterpije - makro i mikroterapije.
Hagioterapijom se uvodi u duhovno zdravlje u slučajevima:
− naslijeđene sklonosti pomanjkanja zdravlja u duhovnom području;
− okrnjenoga duhovnog zdravlja koje nastaje zbog pomanjkanja ljubavi (manjak povjerenja, osjećaj krivice, strahovi, agresivnost, potištenost, očaj, besmisao, sklonost samouništenju, anoreksija, bulimija i sl.);
− okrnjenih duhovnih struktura (savjest, slobodna volja, intelekt, karakter i dr.);
− duhovnih trauma i patnji (krize braka i obitelji, problemi s djecom, gubitak bliske osobe, stresovi, PTSP, postabortivni sindrom i dr.);
− iskrivljenih moralno-etičkih stavova i ponašanja (mržnja, nepraštanje, osvetoljubivost);
− ovisnosti o drogi, alkoholu, cigaretama, kocki, magiji i okultnim praksama, o ljudima, užicima, novcu itd.;
− mediumpsihoze;
− simptomatskih oboljenja, tj. tjelesnih i psihičkih oboljenja kojima je uzrok u duhovnom području.
Koji je način rada u hagioterapiji?
Nakon što se kod osobe koja je zatražila pomoć ispitaju uzroci duhovnih teškoća, postavlja se status duhovnog zdravlja. Potom se osobi objašnjavaju zakonitosti duhovnog područja, međuovisnost tijela, psihe i duha, ukazuje na uzroke koji su doveli do manjka duhovnog zdravlja i na puteve koji vode do ponovne uspostave zdravlja. Na temelju toga osoba se opredjeljuje za predloženi put do duhovnog zdravlja, a potom se nadoknađuje manjak ljubavi, jača povjerenje i vodi do odluke za moralan i etičan život.

Koji su oblici provođenja hagioterapije?
Hagioterapija se provodi individualno, u skupinama, putem specijaliziranih seminara (za djecu, mlade, roditelje, bračne parove, bolesnike i osobe koje o njima brinu, te pojedine struke: prosvjetne i zdravstvene djelatnike, odgajatelje, menadžere itd.) te putem hagioterapijskog telefona (01/4829-828). Također se održavaju tribine, predavanja, radio-emisije i edukacija novih djelatnika u hagioterapiji. Putem telefonskog govornog automata (060-322-322) svakodnevno se mogu slušati duhovne misli prof. dr. T. Ivančića Pet minuta za tebe.
U Našicama hagioterapiju provode Đurđica Visković, koja je ujedno i voditeljica Centra, te Natalija Barišić.
Komu je namijenjena hagioterapija i tko ju provodi?
Hagioterapija se može pružati svim osobama, bez obzira na dob, spol, zanimanje ili životni nazor (teistima i ateistima). Hagioterapija je za korisnike besplatna.
Brojni liječnici, psiholozi, defektolozi, pedagozi, prosvjetni djelatnici i socijalni radnici upoznati u osobnoj praksi s djelotvornošću hagioterapije, samoinicijativno upućuju potrebite u centre diljem Hrvatske. Hagioterapiju provode stručno osposobljeni hagioasistenti.
Koji je cilj hagioterapije?
Cilj je hagioterapije usmjerenje da se u životu prihvate i primjenjuju moralne i etičke vrednote te doprinese rješavanju konflikata, poboljšanju komunikacije i međuljudskih odnosa. Povrh toga hagioterapijom se postiže duhovno zdravlje, a to znači osposobljenost za slobodnim raspolaganjem psiho-fizičkim i duhovnim sposobnostima. Duhovno zdrava osoba se odlučuje za humano, moralno, kreativno i osmišljeno djelovanje, sposobna je pronaći životni smisao i cilj, komunicirati sa svim ljudima te tako stvarati zajedništvo, povjerenje, dijalog i suradnju. Nadalje ona ima izgrađenu ispravnu ljestvicu vrednota i moralnu sigurnost, okrenuta je dobru i sposobna za rješavanje životnih kriza te angažiranje u društvu. Poukom o putevima do duhovnog zdravlja osobe se također osposobljavaju za samopomoć i pomoć drugima. Zbog disperzivnog djelovanja hagioterapije, dovođenjem osobe do duhovnog zdravlja, pridonosi se duhovnomu zdravlju njezine obitelji, a time u konačnici i kvalitetnoj preobrazbi društva.
Kakvi su rezultati?
Statistički podaci pokazuju da je putem hagioterapije duhovno zdravlje postignuto kod 54 % osoba, poboljšanje kod 28 %, a za 15 % ne postoje povratne informacije. Rezultat nije postignut samo kod 2 %, a kod preostalog je broja terapija još u tijeku (1 %).
Kako doći u Centar za hagioterapiju Našice?
Individualni susret potrebno je telefonski dogovoriti na broj telefona 092/1754091.
CENTAR ZA HAGIOTERAPIJU NAŠICE

Trg dr. Franje Tuđmana 15

31500 Našice

Tel. 092/1754091

IBAN HR5923400091110536744 (kod PBZ)
ŽIRO-RAČUN u PBZ-u: 2340009-1110536744
Poziv na broj odobrenja: 02 (i datum)
Šifra namjene: CHAR

Radno vrijeme Centra za individualne susrete je srijedom od 16,30 do 19 sati.