srijeda, 6. veljače 2013.

Postoji sila jača od boli

postoji sila jaca od boli
Nedavno sam bolovala od vrlo neugodne bolesti. Od nje se ne umire, ali izaziva nepokretljivost i jaku bol. Naravno, morala sam ležati. Liječenje sam odmah započela konvencionalnom medicinskom terapijom, a ono bi potrajalo dugo. Već drugoga dana počela sam razmišljati mora li to baš tako biti, moram li dugo bolovati (kako to obično biva kod takve bolesti). Ne, ne moram! Sjetila sam se da, osim tijela, imam i duhovnu dimenziju ili, još bolje, da me određuje duhovna dimenzija koja je iznad psihofizičke te da je duh u meni svemoćan.

Ponajprije, prihvatila sam bolest i bol, ali odmah potom sam si posvijestila da imam duh koji vlada cijelim mojim organizmom, da je taj duh neograničen i svemoćan. Gledala sam samo u dobro i u zdravlje. Prepuštala sam se toj istini, a ona je vrlo brzo zahvatila čitavo moje biće. Nije se radilo o sugestiji, nego o svijesti da u meni postoji sila jača od fizičke bolesti. Dopustila sam da se ona aktivira i “preuzme vlast”. Rezultat je bila čudesna sloboda u meni, oslobođenost od vezanosti za bolest i nemoć. To je probudilo moje povjerenje u zdravlje. Ono je zahvatilo čitav moj duhovni organizam, a potom i tijelo. Događalo mi se upravo ono kako sam razmišljala i gledala na svoju bolest odnosno zdravlje. Bolest za koju su predvidjeli da će dugo trajati nestala je “preko noći”.