četvrtak, 28. ožujka 2013.

Dobrota

Dobrota je jezik koji gluhi mogu čuti i slijepi vidjeti. 
(M. Twain)