srijeda, 6. studenoga 2013.

Iz hagioterapijske ljekarne Lele Crnek - DOBROTA

DOBROTA  
·         Dobrota je vlastitost bitka, ulazak u postojanje, u samog Stvoritelja.
·         On , koji je sama dobrota i ljubav, baš mene je pozvao u život. Ja sam Njegova misao. On je dao originalnost  mojoj osobi. Ja sam Njegov original! Ja sam Njegova  dragocjenost. Njemu sam neizmjerno vrijedan.
·         Kad sam u dobroti, tada sam jedno s Tobom, tada Ti radiš za mene.
·         Okrećem se toj dobroti koja mi daje sigurnost, duhovnu snagu koja nadilazi sve moje strahove, moje boli, sve moje patnje.
·         U Tebi Stvoritelju nalazim smisao i razlog svoga postojanja.Ti svako zlo možeš okrenuti na dobro. Ti me opravdavaš i popravljaš ono što je u meni razoreno mojim okretanjem od Tebe, od Tvoje dobrote. Vjerujem da je tako i želim ustrajati u tome. Ako ja i ne znam kako je to moguće, vjerujem da Ti znaš i činiš to za mene.
·         Odlučujem se misliti, govoriti i činiti samo dobro jer to me vodi k Tebi, to me vodi u zdravlje, to me čini čovjekom.
·         Ja vjerujem: bit će dobro! U svaku moju stanicu se upisuje zdravlje, moje stanice se već regeneriraju. Ja već ozdravljam, jer moje tijelo i psiha slušaju moj duh, a moj duh vidi dalje , on već vidi zdravlje.