utorak, 19. studenoga 2013.

Iz hagioterapijske ljekarne Lele Crnek - NADA

NADA
·         Nada je sigurnost da ću uspjeti, ona mi pomaže da odbacim sve negativnosti koje me zarobljavaju.
·         U nadu me uvode samo zdrave misli i riječi. Želim izgovarati samo zdrave riječi.
·         Temeljni zakon prirode i čitavog čovječanstva je samo dobro, a ne zlo, samo vječnost a ne smrt, zato želim poštivati samo taj zakon.
·         Nada je moja motivacija da odbacim svaku negativnost, da budem ispunjen samo dobrotom.
·         Nada je u meni, ona je samo jedno: Uspjet ću!
·         Odlučujem biti čovjek nade!