utorak, 5. studenoga 2013.

Mini-tribina u Društvu naša djeca

Još jedna tribina Hagioterapijom do duhovnog zdravlja pod nazivom "Život, istina i smisao" održat će se 5. studenoga u 18 sati u prostorijama Društva naša djeca u Našicama. Voditelji predavanja su djelatnice Centra za hagioterapiju Našice Đurđica Visković, Natalija Barišić i Ankica Fak.


Prihvatiti sebe znači reći svome Autoru: „Da, lijepo je što si me stvorio, pristajem živjeti.“
(Tomislav Ivančić)

Hagioterapijska ljekarna (Lela Crnek)

NADA
•  Nada je sigurnost da ću uspjeti, ona mi pomaže da odbacim sve negativnosti koje me zarobljavaju.
•  U nadu me uvode samo zdrave misli i riječi. Želim izgovarati samo zdrave riječi.
•  Temeljni zakon prirode i čitavog čovječanstva je samo dobro, a ne zlo, samo vječnost a ne smrt, zato želim poštivati samo taj zakon.
•  Nada je moja motivacija da odbacim svaku negativnost, da budem ispunjen samo dobrotom.
•  Nada je u meni, ona je samo jedno: Uspjet ću!
•  Odlučujem biti čovjek nade!

LJUBAV
•  Ja znam da postoji jedna ljubav koja je uvijek na mojoj strani, koja uvijek čeka na mene.
•  Ja sam zaštićen od svih strahova, od svake nesigurnosti.
•  Ta ljubav me nikada ne napušta. Ona je sa mnom u životu i smrti, u bolesti i zdravlju, u uspjehu i neuspjehu.
•  Ja vjerujem da je ta ljubav bila uz mene u svim životnim situacijama. I onda kad mi je bilo najteže, ta ljubav me obavijala i davala snagu da izdržim.
•  Želim kao dijete stalno tu ljubav tražiti, biti je potpuno svjestan i tako naći smisao svog života.