nedjelja, 24. studenoga 2013.

Iz hagioterpijske ljekarne Lele Crnek - LJUBAV

LJUBAV
·         Ja znam da postoji jedna ljubav koja je uvijek na mojoj strani, koja uvijek čeka na mene.
·          Ja sam zaštićen od svih strahova, od svake nesigurnosti.
·         Ja vjerujem da je ta ljubav bila uz mene u svim životnim situacijama. I onda kad mi je bilo najteže, ta ljubav me obavijala i davala snagu da izdržim.
·         Ta ljubav me nikada ne napušta. Ona je sa mnom u životu i smrti, u bolesti i zdravlju, u uspjehu i neuspjehu. 
·         Želim kao dijete stalno tu ljubav tražiti, biti je potpuno svjestan i tako naći smisao svog života.
·         Želim da me ta ljubav osposobi da ljubim sebe , kako bih mogao prihvaćati i ljubiti druge, jer zajedništvo u ljubavi iscjeljuje i mene i one pored mene. 
·         Prepuštam se toj ljubavi, osjećam sigurnost, jakost. Želim da tu istinu u sebe upiše svaka moja stanica.